Нека да изградим Спасителя на бъдещето заедно

Join us on

11.11

2020

for a cause

 

The Special Operation Service (S.O.S.) team is organizeing the 0-303-0 project within one minute to test and visually document the emergency response for the three types of cars and motorcycles that will be used for Emergency and Specialized Training. For more info: fb.com/ProjectExtreme

Project Extreme

0-303-0 

for ONE minute for

S.O.S.

 

Спец. отряда за спасяване  (S.O.S.) организира проекта 0-303-0 в рамките на една минута  да тества и визуално документираме спешното отреагиране при трите вида коли и мотори, които ще ползват за Спешна помощ и специализирано трениране. За  повече инфо: fb.com/ProjectExtreme

Общо бъдеще

Сдружение "Специализиран отряд а спасяване" кани всички желащи да се развиват като доброволци спасители или да подпомогнат доброволческата дейност и инициативи в сферата на ефективна долекарска помощ, Търсене и спасяване, и възстановяване на жертвите в пост травматични ситуации, да се присъединят към проекта AERIAL RESCUE и да иградим бъдещетто си заедно. Спец отряда за спасяване (S.O.S.), в превод - Special Operation Services, е неправителствена организация с нестопанска цел, в обществена полза и с фокус към новите иновации и новаторски проекти, които ще подобрят объчението на доброволци спасители и спшасяването по земя-вода-въздух. Всеки е добре дошъл да се присъедини към нас и да открие един нов свят на опознаване на неизползваните възможности за развиване на доброволческото спасяване с много приключения и специални новаторски инициативи

Нека заедно да изградим бъдещето си

2020

По земя

В рамките на три години можем да развием потнциала си за изграждане на Тренировъчни бази, Координационни центрове и спасителни хъбове за спасяване.  Вече започнахме строежа на Дома на Спасителя на бъдещето в Столицата.

 

2021

по Вода

Догодина ще имаме изградена нов  Координационен център, на който да изградим Водно Спасителна база, на 5 км. от езеро и 20км. от най-отдалечената точка на Язовир Искър. Такава можем да изградим на други  места и Черноморрието 

2022

по въздух

При развиването на добра координация и партньорство с трети страни, както и при съгласуване с държавни институции, които биха подкрепили идеята ни за възстановяване на въздушното спасяване в гражданската авиация., ще изградим и наш хелипад.

Слледвайте развиването на проекта в Instagram.com/ivankristoff | Follow the development of the projects: